Safe staffing: A prennial challenge

Antalet patienter som en sjuksköterska ansvarar för har avgörande betydelse för vårdens kvalitet inklusive dödlighet, död från komplikationer, vårdrelaterade infektioner, återbesök och vistelsens längd. Det är hög tid att använda denna kunskap! Läs artikeln skriven av omvårdnadsprofessor Linda Aiken

Klicka här för att läsa hela artikeln.