Safe staffing - improving health outcomes and the working environment. An exemplar model in Queensland, Australia

I Queensland har 27 sjukhus infört krav på lägsta bemanning för hur många patienter en sjuksköterska ska ansvara för. Utvärderingen visade kraftiga förbättringar med färre döda patienter, färre återinskrivningar och färre vårddygn.

Klicka här för att läsa hela artikeln.