Safe care environments: essential to patient safety and sustaining a qualified nurse workforce

En god vårdmiljö kännetecknas av en personcentrerad evidensbaserad vård som har goda villkor för medarbetarna. Forskning visar att sjukhus där sjuksköterskor är missnöjda med sina arbetsvillkor också har missnöjda patienter och sämre kliniska resultat. Läs artikeln skriven av bland andra omvårdnadsprofessor Linda Aiken.

Klicka här för att läsa hela artikeln.