Nurses, the costs of healthcare, and the pursuit of value in healthcare

Sjuksköterskor värderas högt av samhället. Trots detta sker bemanning med en lägre kompetens eller icke adekvat kompetens. Konsekvenser finns väl beskrivet; högre kostnaderna för längre vistelsens på sjukhus och högre grad av biverkningar vilket sammantaget överstiger kostnaderna som sjukhuset skulle kunna investera i att öka andelen legitimerade sjuksköterskor. Läs vidare i artikeln av dr Jack Needleman.

Klicka här för att läsa hela artikeln.