Bild på samtal vid dataterminal

eHälsa

Målet med en nationell e-hälsa är förbättrad hälsa för befolkningen med stöd av digital teknik. Exempel på eHälsotjänster är elektroniska patientjournaler, elektroniska recept och webbportaler såsom 1177.se och Mina vårdkontakter.

E-hälsa ska stödja en personcentrerad vård och sjuksköterskors kunskap och engagemang är betydelsefullt för utvecklingen av e-hälsa inom omvårdnad. Därför har Svensk sjuksköterskeförening tagit fram en Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa 2012.

Strategin riktar sig till sjuksköterskor inom patientnära arbete, arbetsledning, administration, utbildning och forskning. Föreningen kommer under åren 2013-2015 arbeta med att sprida och nyttiggöra Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa till berörda målgrupper.

Svensk sjuksköterskeförenings aktiviteter

Förutom arbetet med Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa pågår flera andra aktiviteter inom Svensk sjuksköterskeförening:

Kontakt
Johanna Ulfvarson, leg. sjuksköterska, docent i omvårdnad, sakkunnig Svensk sjuksköterskeförenings kansli, johanna.ulfvarson@swenurse.se telefon 08-412 24 34.