Sjuksköterskor samtalar vid skrivbord

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Under våren 2017 gav Svensk sjuksköterskeförening ut en ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 2005 har använts av alla sjuksköterskeutbildningar och i verksamheten. Ansvaret för en kompetensbeskrivning ingår inte längre i Socialstyrelsens uppdrag. I dag ligger ansvaret hos verksamhetschefen att säkerställa rätt kompetens i verksamheten. Socialstyrelsen har därför tagit bort kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen 2005) för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening anser att en nationell kompetensbeskrivning är nödvändig för professionen och har tagit ansvar för att upprätta en ny beskrivning.