Nationellt forum

Nationellt Forum är en mötesplats för svenska universitet och högskolor som utbildar sjuksköterskor, både på grundnivå och avancerad nivå.

Syftet med verksamheten är att stärka utbildningarnas kvalitet genom att främja samordning och erfarenhetsutbyte mellan lärosätena i frågor av gemensamt intresse. Utbildningsfrågor och frågor med relevans för utbildningen.

Medlemmar i nätverket är personer med ansvar vid lärosätena för sjuksköterskeprogram och specialistsjuksköterskeprogram. Benämningen på uppdragen kan vara programansvarig, utbildningsledare, studierektor, prefekt m m.

Klicka här för att läsa hela programmet.