Nationell Klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

Den första januari 2007 startade Styrelsen för Nationell Klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, där Svensk sjuksköterskeförening ingår som adjungerad ledamot.

Du kan läsa mer på styrelsens hemsida www.nkse.se