Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Projektet Kärnkompetenser Säker vård

Den multiprofessionella kärnkompetensen Säker vård behöver beskrivas i en svensk vårdkontext med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs i arbetet för en säkrare vård.

Det tvärprofessionella projektet ”Kärnkompetens Säker vård” har därför startat upp med deltagande organisationer från Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund.

En workshop kommer genomföras i maj och efter det fortsätter arbetet med författarna Karin Puck Härenstam, Lena Sahlqvist och redaktören Sara Bergqvist Månsson. Ett slutligt dokument beräknas vara klart i februari 2016.

Teamarbete och förbättrings- kunskap

I den här publikationen kan du läsa om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättrings-kunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang.

Läs mer om teamarbete och förbättringskunskap
Illsutration med grafik från omslaget.

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Del av omslaget till Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Senast publicerad: 2015-03-06

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Filmer om god och säker vård

Tre filmer som lyfter olika pusselbitar som kan hjälpa till att främja utvecklingen av god och säker omvårdnad.

Se filmerna om god och säker vård
Fotografi med Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.