Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Projektet Kärnkompetenser Säker vård

Den multiprofessionella kärnkompetensen Säker vård behöver beskrivas i en svensk vårdkontext med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs i arbetet för en säkrare vård.

Det tvärprofessionella projektet ”Kärnkompetens Säker vård” har resulterat i skriften Säker vård som tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund.

Säker vård

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.

Läs publikationen

Senast publicerad: 2015-03-06

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Kärnkompetenser

De sex kärnkompetenserna bidrar till att sjuksköterskor och övriga professioner inom vård och omsorg ska vara bättre rustade så att vårdens kvalitet och säkerhet ökar.

Mer om kärnkompetenserna
Illustration med de sex kärnkompetenserna

Filmer om god och säker vård

Tre filmer som lyfter olika pusselbitar som kan hjälpa till att främja utvecklingen av god och säker omvårdnad.

Se filmerna om god och säker vård
Fotografi med Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.