Projektet Kärnkompetenser Säker vård

Den multiprofessionella kärnkompetensen Säker vård behöver beskrivas i en svensk vårdkontext med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs i arbetet för en säkrare vård.

Det tvärprofessionella projektet ”Kärnkompetens Säker vård” har resulterat i skriften Säker vård som tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund.

Säker vård

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.

Läs publikationen