Bild på Svensk sjuksköterskeförenings logotyp
Håkan Kerren, årets ledare i omvårdnad 2018

Ledarskapsstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad syftar till att synliggöra sjuksköterskor som är chefer och ledare, vilka verkar för att utveckla ett ledarskap i omvårdnad som bidrar till en vård som är trygg, säker och av god kvalitet.

Ledarkapstipendiet omfattar 20 000 kronor och går att söka både genom inskickade förslag avseende lämplig person eller en personlig ansökan.

Mer om Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapsstipendium