Rapport kvalitetsregister i specialistutbildningar

Syftet med projektet var att stimulera specialistsjuksköterskeutbildningarna att använda data från de Nationella Kvalitetsregistren i utbildningen. Projektet visade att studenter kan stödja vårdens förbättringsarbete. Magisteruppsatser kan bidra till att utveckla vården genom att arbeta med kvalitetsregister.

Slutrapport Stimulera specialistutbildningarna för sjuksköterskor att använda data från de Nationella Kvalitetsregistren (pdf, 504 kB, öppnas i nytt fönster)