Nationella Kvalitetsregister

Projektet Utveckla omvårdnadsvariabler för Nationella Kvalitetsregister har publicerat en rapport som kartlagt samtliga omvårdnadsvariabler i registren och som föreslår generella omvårdnadsvariabler inom tio områden.

Svensk sjuksköterskeförening anser att det finns ett stort behov av att utveckla de Nationella Kvalitetsregistrens data inom olika omvårdnadsområden. Det är en nödvändig insats för att förbättrat innehåll i kvalitetsregistren och bidra till att registerdata i större omfattning kan  utgöra underlag för förbättringsarbeten i vården.

Rapporten Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden (pdf, 653 kB, öppnas i nytt fönster)