Sjukdomsförebyggande metoder

Svensk sjuksköterskeförening har under år 2015 tilldelats drygt en miljon kronor från Socialstyrelsen för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i omvårdnad.

Projektet kommer under år 2015 att fokusera på levnadsvanor i samband med operation och att ta fram utbildnings- och inspirationsmaterial för sjuksköterskors hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Inspirations- och utbildningsmaterial hittar du på vår sida om Levnadsvanor