Alkohol - en viktig hälsofråga

Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även till allvarliga sociala och ekonomiska problem.

För patientens skull är det viktigt att informationen som lämnas från vården är samstämmig. Tillsammans med  Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnmorskeförbundet har vi tagit fram en broschyr för att vara en gemensam röst om alkohol.

Policydokument:
Alkohol - en viktig hälsofråga (pdf, 2 053 kb öppnas i nytt fönster)