Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Bild på sjuksköterskor som samtalar om levnadsvanor på Medicnska riksstömman

Hälsofrämjande omvårdnad

En god hälsofrämjande omvårdad är personcentrerad och utgår från personens egen syn på hälsa, behov och livssituation. Hälsofrämjande omvårdnad stödjer en person och närstående att förhålla sig till en förändrad livssituation vare sig det är en akut situation eller en långvarig sjukdom.

Det är i det vardagliga mötet med patienter och närstående som sjuksköterskan har sin största hälsofrämjande potential. I samband med omläggning, injektion, inskrivningssamtal, eller annat möte med en patient visar sjuksköterskan intresse för patientens situation.

Hälsofrämjande omvårdnad stärker och uppmuntrar patientens delaktighet. För den som är sjuk och behöver göra en förändring innebär det att ha tilltro, att förstå och att ha kontroll. Forskning visar att tankar och känslor är nära kopplade till fysiologiska reaktioner och ett hälsofrämjande möte kan stärka patientens förmåga att läka.

Senast publicerad: 2017-09-29

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Filmer om mat och hälsa

Nätverket Levnadsvanor har spelat in tre kunskapsfilmer om mat och hälsa som riktar sig till vårdpersonal och vilar på vetenskaplig grund.

Se kunskapsfilmerna om mat och hälsa
Bild på Mathias Lidin som medverkar i en av filmerna