Professorsnätverk

Professorsnätverket består av drygt 100 professorer i omvårdnad/vårdvetenskap vid svenska lärosäten. Alla professorer bjuds in till en årlig träff hos Svensk sjuksköterskeförening i Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, Stockholm.

Professorsnätverket vill i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening stärka professionen och profilera samt tydliggöra forsknings- och utbildningsfrågor inom omvårdnad.

Professorsnätverket är med sin samlade kompetens och kunskap en betydande remissinstans för flera viktiga frågor inom området. Denna samlade kompetens kan och bör synas i de samhälleliga diskussionerna gällande hälso- och sjukvårdsfrågor.

Temat för diskussionerna i mars 2018 var forskningsstruktur, ämne och kvalitet. Nästa professorsnätverk hålls den 7-8 mars 2019 och anordnas av Mats Eriksson Örebro universitet, Maria Larsson Karlstads universitet och Sussanne Börjeson Linköpings universitet.

Vid frågor kontakta: Mats Eriksson, Örebro universitet eller Jon Landquist, informatör på Svensk sjuksköterskeförening.

 

Relaterad information

Lista på professorer i omvårdnad, vårdvetenskap och reproduktiv hälsa (pdf, 0,98 MB, öppnas i nytt fönster)