Omslag till första numret av tidskriften Nordic Journal of Nursing Research, tidigare Vård i Norden

Nordic Journal of Nursing Research

Nordic Journal of Nursing Research publicerar ny forskning inom omvårdnad som bidrar till att patienter och närstående får en god och säker vård. Tidskriften riktar sig till sjuksköterskor som forskar, arbetar patientnära eller inom utbildning och förvaltning.

Forskningsartiklarna i tidskriften lyfter globala frågor och perspektiv inom omvårdnad i en nordisk kontext med fokus på personcentrerad vård. Utgivningen är ett samarbete mellan Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet, med SAGE som internationell förläggare.

Chefredaktör är Kim Lützén, sjuksköterska som i många år har haft en professur i omvårdnad vid bland annat Ersta Sköndal högskola och Högskolan Dalarna. Nu är hon ansluten som senior forskare vid Karolinska Institutet.

 

Relaterad information

Nordic Journal of Nursing Research (öppnas i nytt fönster)

Tidskriften är medlem i Committee on Publication Ethics (COPE) (öppnas i nytt fönster)

Välrenommerat brittiskt förlag producerar tidskriften Vård i Norden

I tidskriften, som kommer att heta Nordic Journal of Nursing Research, publiceras artiklar om vårdvetenskap och omvårdnad. Tidskriften är viktig eftersom den publicerar omvårdnadsforskning och omvårdnadsutveckling. Vårdförbundet äger tidskriften i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.

Välrenommerat brittiskt förlag producerar tidskriften Vård i Norden

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening lyfter forskning i ny tidskrift

Vård i Norden publicerar artiklar om vårdvetenskap och omvårdnad. Tidskriften är viktig eftersom den lyfter omvårdnadsforskning och omvårdnadsutveckling i en nordisk kontext. Den 15 mars 2014 utkommer första numret av Vård i Norden med ny chefredaktör.

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening lyfter forskning i ny tidskrift