Fotografi på Saltsjön. FOTO Erik G Svensson
FOTO Erik G Svensson

Nordic Conference in Nursing Research

Svensk sjuksköterskeförening anordnar i samarbete med Dansk Selskab for Sygeplejeforskning och Norsk Selskap for Sykepleieforskning Nordic Conference in Nursing Research - en nordisk konferens för omvårdnadsforskning. Konferensens tema är “Methods and networks for the future”.

Syftet med konferensen är att stärka omvårdnadsforskning i norden genom att diskutera och utveckla metoderna inom omvårdnadsforskning och stimulera till ökad användning av forskningsresultat i klinisk verksamhet.

Konferensen vill också bidra till ett ökat samarbete mellan forskargrupper och verka för starka forskningsmiljöer genom att vara en arena för nätverkande och kunskapsutbyte.

 

Relaterad information

Den andra Nordic Conference in Nursing Research genomfördes i Stockholm juni 2016

Den första Nordic Conference in Nursing Research genomfördes i Odense Danmark juni 2014.

Nordic Conference in Nursing Research

Läs mer om nästa Nordic Conference in Nursing som går av stapeln i Oslo 13-15 juni 2018.

The third Nordic Conference in Nursing Research
Bild på annons till Nordic conference in nursing 2018