Florence Nightingale 2020

Med anledning av Florence Nightingales 200-årsdag och Sjuksköterskans år 2020, delar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola samt Föreningen södra Sveriges sjuksköterskehem ut ett engångsstipendium inom området hygien.

Stipendiet Florence Nightingale 2020 tilldelas Operationssjuksköterska Karin Granqvist, för projektet ”Assessment of a new technology with digital feedback in healthcare in order to improve hand hygiene”.

Projektet syftar till att minska vårdrelaterade infektioner med en innovativ ansats.
Genom att öka följsamheten till riktlinjer med teknikens stöd ska personalens kunskap och erfarenhet tas till vara för att förbättra vården. Med patientsäkerhet i fokus och en tydlig plan för implementering och utvärdering har projektet stor potential för många delar av hälso- och sjukvården.

Vi passade på att ställa tre snabba frågor till Karin Granqvist, operationssjuksköterska Sahlgrenska universitetssjukhuset inför stipendieutdelningen.

Hur kommer det sig att du valde just detta ämne?

-Som operationssjuksköterska ingår infektionsprevention, det är en av hörnstenarna i yrket. Handhygien är grundläggande för detta, men dessvärre ändå eftersatt. Jag vill veta varför och hur man kan gå tillväga för att förbättra följsamhet.

Har du fler projekt på gång just nu?

Just nu har jag inget på gång, men jag vill framöver forska på handhygien i andra kontext, såsom dels andra vårdavdelningar, dels mottagningar, vårdcentraler och ffa i kommunen och den vård som bedrivs där. Hur kan man underlätta för personalen att hålla god handhygien.

Vilken skillnad kommer pengarna att göra för dig?

Jag kommer använda stipendiet till att gå fler kurser. Handhygien kan låta enkelt, men desto mer jag lär mig desto mer inser jag vilket komplext område detta är.

Bakgrund till stipendiet

År 1910 grundades Svensk sjuksköterskeförening. De lärosäten som grundade Svensk sjuksköterskeförening var Röda Korset, Sophiahemmet, Södra Sveriges sjuksköterskehem samt Fredrika-Bremer-förbundets sjukvårdsavdelning (nedlagd). Svensk sjuksköterskeförenings primära mål är att genom att bidra till att sjuksköterskor är välutbildade och följer utveckling, forskning och nya rön ges patienter en god och säker vård. Detta relaterar direkt till det som Florence Nightingale personifierade. Hennes insatser som sjuksköterska och ledare liksom hennes kompetens inom statistik, arkitektur och epidemiologi har haft stor betydelse för hygienområdet, patientsäkerhet och folkhälsofrågorna på nationell och internationell nivå.

För mer information om stipendiet kontakta johanna.ulfvarson@swenurse.se