Forskningsnätverk

Är du intresserad av att knyta kontakter med andra forskare? På den här sidan hittar du information om forskningsnätverk inom omvårdnad.

Professorsnätverk

Det finns drygt 100 professorer i omvårdnad/vårdvetenskap vid svenska lärosäten. Dessa träffas en gång per år hos Svensk sjuksköterskeförening i Sjuksköterskornas hus, Stockholm.

Mer om Professorsnätverket

International Learning Collaborative (ILC)

International Learning Collaborative (ILC) är en medlemsstyrd organisation, grundad 2008 i syfte att föra samman vårdpersonal, akademiker och ledare inom omvårdad för att öka standarden på hälso- och sjukvården globalt.

International Learning Collaborative (ILC)