Doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium utlyses årligen. Prissumman är 108 000 kronor och återspeglar föreningens ålder som är 108 år. För varje år räknas stipendiet upp med 1 000 kronor.

Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.

Ansökningsblanketter och mer information

Lotta Johansson tilldelas Doktorandstipendiet år 2013

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2013 på 103 000 kronor tilldelas Lotta Johansson. Hennes projekt "Ljud och buller på intensivvårdsavdelning – att vara patient i en tekniktät miljö" syftar till att minska vårdlidandet för den stora och sårbara grupp patienter som kräver intensivvård.

Årets doktorandstipendiat är Lotta Johansson
Lotta Johansson, Svensj sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat år 2013