Sjuksköterskornas etiska råd

Sjuksköterskornas etiska råd arbetar med etiska frågor i vård och omsorg och medverkar till att öka kunskapen om och tillämpningen av etiska värderingar och prioriteringar i sjuksköterskans arbete. Så väl som i det patientnära omvårdnadsarbetet och inom utbildning, forskning och ledning av omvårdnaden.

Aktuella frågor för Sjuksköterskornas etiska råd

Uttalande från Sjuksköterskornas Etiska råd
Ett pressmeddelande har gått ut avseende etiska rådets uttalande
om att privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik vård. Läs hela
uttalandet här: 
Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik vård.

Sociala medier och etik
Sjuksköterskornas etiska råd har tagit fram ett material om den professionella hållningen i sociala medier. En etisk kompass för sjuksköterskor i Sociala medier, 2017 (öppnas i nytt fönster).


Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag
Två omvårdnadsforskare inom palliativ vård, Joakim Öhlén och Birgit Rasmussen har skrivit ett kunskaps- och diskussionsunderlag om vård av svårt sjuka och döende personer. Underlagets syfte är att främja diskussion och reflektion kring frågor om dödshjälp. Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag (öppnas i nytt fönster).

Rätt till vård-initiativet
Svensk sjuksköterskeförening är aktiv i Rätt till vård-initiativet som består av ett 60-tal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och professionsföreningar och andra. Vi har sedan 2008 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet. Ett nytt ställningstagande från 20 vårdprofessionsorganisationer publicerades 2017. Läs ställningstagandet (öppnas i nytt fönster).

Värdegrunden 
Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad utkom första gången 2010, en reviderad upplaga utkom 2016. Värdegrunden är nyöversatt till engelska 2017.

Samarbeten professionsföreningar
Svenska läkaresällskapets etiska delegation har i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd och Läkarförbundet sina etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning, etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning och etiska riktlinjer vid att avstå från och/ eller avbryta livsuppehållande behandling.

Nordiskt etikrådsnätverk
En gång per år träffas Sjuksköterskornas nordiska etiska råd (Norge, Danmark, Färöarna, Grönland och Sverige) för utbyte av erfarenheter. Sverige kommer att vara värd för mötet hösten 2019.

Sjuksköterskornas etiska råd vill gärna få kontakt med dig som har ett intresse i någon pågående eller annan etisk fråga som du vill diskutera med oss i etiska rådet. Du är välkommen att mejla Inger Torpenberg.

Ledamöter i Sjuksköterskornas etiska råd
2020-2021

Ordförande

Marit Silén, styrelseledamot, leg. sjuksköterska, fil dr, universitetslektor, Studerar hur personalens hanterande av etiska problem påverkas av strukturerade etikdiskussioner på arbetsplatsen, Högskolan i Gävle, boende i Uppsala.

Ledamöter

Anna Slettmyr, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård. Universitetssjuksköterska med inriktning etik, Masterexamen med en studie om altruism i omvårdnadskontext. Karolinska Universitetssjukhuset, boende i Stockholm.

Catharina Lindberg, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård, med.dr., Universitetslektor, Linnéuniversitetet.  Avhandlingsarbete handlar om patientautonomi i högteknologisk vårdmiljö. Boende i Karlskrona.

Britt-Marie Wälivaara, leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom onkologisk omvårdnad, fil. Dr. universitetslektor Luleå tekniska universitet. Avhandlingsarbetet handlar om vård i hemmet med  fokus på användning av distansöverbryggande teknologi, möten och vårdande relationer. Studerar etiska aspekter vid digitala tjänster och teknologiska lösningar i vård och omsorg samt kliniskt etiskt stöd för vårdpersonal. Boende i Luleå.

 Allmänhetens representant

Helle Klein, Teolog, journalist och debattör
Chefredaktör på tidningen Dagens Arbete, boende i Stockholm.

Adjungerad ledamot

Cecilia Lundmark, leg. sjuksköterska, MSc och allmänhetens representant i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation. Cecilia arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Etiskt Forum med etisk vägledning till personalen och undervisar i etik. Boende i Göteborg.

Rådets sekreterare och kontakt

Inger Torpenberg, leg sjuksköterska, handläggare inom etik, folkhälsa och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening.
inger.torpenberg@swenurse.se 08-412 24 12.

 

Ordförande för Sjuksköterskornas etiska råd är ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse. Tre av ledamöterna är sjuksköterskor med hög klinisk och/eller akademisk kompetens inom etik samt har ett stort förtroende inom sjuksköterskeprofessionen. En ledamot företräder allmänheten, i syfte att få allmänhetens perspektiv på etiska frågor. Adjungerade till etiska rådet är en sjuksköterska som också är ledamot i Svenska läkaresällskapets etiska delegation.

Beroende på vilka frågor etiska rådet arbetar med bygger rådet upp ett nätverk av experter som kan engageras i mindre arbetsgrupper under tidsbegränsade perioder.

 

Sjuksköterskornas etiska råd

Sjuksköterskornas etiska råd arbetar med etiska frågor i vård och omsorg och medverkar till att öka kunskapen om och tillämpningen av etiska värderingar och prioriteringar i sjuksköterskans arbete. Så väl som i det patientnära omvårdnadsarbetet och inom utbildning, forskning och ledning av omvårdnaden.

Aktuella frågor för Sjuksköterskornas etiska råd

Sociala medier och etik
Sjuksköterskornas etiska råd har tagit fram ett material om den professionella hållningen i sociala medier.
En etisk kompass för sjuksköterskor i Sociala medier, 2017 (öppnas i nytt fönster).

Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag
Två omvårdnadsforskare inom palliativ vård, Joakim Öhlén och Birgit Rasmussen har skrivit ett kunskaps- och diskussionsunderlag om vård av svårt sjuka och döende personer. Underlagets syfte är att främja diskussion och reflektion kring frågor om dödshjälp. Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag

Rätt till vård-initiativet
Svensk sjuksköterskeförening är aktiv i Rätt till vård-initiativet som består av ett 60-tal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och professionsföreningar och andra. Vi har sedan 2008 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet. Ett nytt ställningstagande från 20 vårdprofessionsorganisationer publicerades 2017. Läs ställningstagandet (öppnas i nytt fönster).

Värdegrunden 
Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad utkom första gången 2010, en reviderad upplaga utkom 2016. Värdegrunden är nyöversatt till engelska 2017.

Samarbeten professionsföreningar
Svenska läkaresällskapets etiska delegation har i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd och Läkarförbundet sina etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning, etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning och etiska riktlinjer vid att avstå från och/ eller avbryta livsuppehållande behandling.

Nordiskt etikrådsnätverk
En gång per år träffas Sjuksköterskornas nordiska etiska råd (Norge, Danmark, Färöarna, Grönland och Sverige) för utbyte av erfarenheter. Sverige kommer att vara värd för mötet hösten 2019.

Sjuksköterskornas etiska råd vill gärna få kontakt med dig som har ett intresse i någon pågående eller annan etisk fråga som du vill diskutera med oss i etiska rådet. Du är välkommen att mejla Inger Torpenberg.