Filmer om bemötande

Socialstyrelsen har tagit fram fyra filmer om bemötande i hälso- och sjukvården. Du kan använda filmerna som inspiration och underlag när du arbetar med Svensk sjuksköterskeförenings dialogduk.

Varje film kan väcka känslor och tankar om hur du i ditt arbete kan ge bästa möjliga stöd i mötet med patienter och närstående. De illustrerar upplevelser som kan uppstå hos patienter i mötet med hälso- och sjukvården.

Filmerna är tänkta att användas som ett underlag till givande diskussioner på din arbetsplats. Vi hoppas dessutom att de tillsammans med Dialogduken kan vara till hjälp för dig som i ditt dagliga arbete möter patienter och närstående.

Varje film är 1–2 minuter lång och de är fristående från varandra.

Se filmerna på kunskapsguiden.se

Filmen om Dialogduken kan du se här