Cecilia Lundmark, exempel Sahlgrenska sjukhuset.

Cecilia Lundmark delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från Operation 4, Sahlgrenska sjukhuset.

Gemensamt onsdagsmöte med etikgruppen
Materialet vi använder oss av på etikronderna är Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad och Dialogduken. Materialet är användbart för alla som arbetar med omvårdnad och omsorg. Det ger en pedagogisk grund till etiken och hjälper oss med frågeställningar i det vardagliga arbetet. Vi får hjälp med struktur och stöd för dialog.

Alla har fått Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund och dialogduk och vi hade i uppgift att läsa igenom ett scenario kring en gynekologisk patient. Situationen kände vi igen oss i och vi kunde relatera till den. Vi delade in oss i fyra grupper och samtalade om vilka begrepp i dialogduken som vi ansåg relaterade till vårt scenario. Därefter skulle vi reflektera om omvårdnaden kring denna händelse. Här kan ni läsa scenariot, se vilka begrepp vi valde och hur diskussionen gick.

Gynekologisk undersökning och studenter
Till gynekologmottagningen kommer Maria, 19 år. Hon har i några dagar upplevt klåda och irritation från underlivet. Maria är ängslig eftersom detta är första gången hon ska undersökas gynekologiskt. Efter att Maria fått berätta om sina symtom påbörjar läkaren undersökningen, i rummet finns en sjuksköterska närvarade. Under undersökningen stormar två studerande in och säger att deras handledare lovat dem att få vara med vid undersökningen. Maria blir spänd och nervös. Läkaren frågar Maria om de studerande får vara med. Maria svarar nervöst: ”Jag vill helst att de går ut men om de måste vara här så får det väl gå ändå”.

Utifrån scenariot valde vi att jobba vidare med begreppen professionellt ansvar, respekt, sårbarhet, tillit och integritet. Vi diskuterade avsaknaden av professionellt ansvar i scenariot vilket leder till att patienten själv får ansvara över situationen. Vidare pratade vi om hur studenterna presenteras i situationen samt vikten av att informera patienten flera gånger.

Kontaktperson cecilia.lundmark@vgregion.se

Så har vi arbetat med Dialogduken

 • Filmer om bemötande

  Socialstyrelsen har tagit fram fyra filmer om bemötande i hälso- och sjukvården. Du kan använda filmerna som inspiration och underlag när du arbetar med Svensk sjuksköterskeförenings dialogduk.
 • Anita Nyström, exempel från kurs i Kina

  Anita Nyström delar med sig erfarenheter av att jobba med Dialogduken i kursen Communication and Nursing Ethics-Nursing Leadership and organization i Lishui, Kina.
 • Margereth Björklund, exempel från kursen Global Health

  Nu har vi provat Dialogduken igen i vår Global Health-kurs på Jönköping University. Denna termin kommer sjuksköterskestudenterna från Kanada, Spanien och Finland. Samtliga studenter tyckte att fallen var mycket realistiska och de hade lätt att identifiera
 • Margereth Björklund, exempel från en internationell kurs

  Nu har vi provat Dialogduken på engelska och det blev succé! Det var fjorton studenter från Kina, Vietnam, Australien, Belgien, Wales, Spanien, Sydafrika och Finland, som gick kursen Global health kurs/Reflective practice, som fick arbeta med den.
 • Cecilia Lundmark, exempel Sahlgrenska sjukhuset.

  Gemensamt onsdagsmöte med etikgruppen Materialet vi använder oss av på etikronderna är Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad och Dialogduken. Materialet är användbart för alla som arbetar med omvårdnad och omsorg. Det ger en pedagogisk ...
 • Kristina Haglund, exempel från universitet

  Kristina Haglund delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från universitet.
 • Anita Nyström, exempel från högskola

  Jag är lärare på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle och vi använder Dialogduken direkt i kurs 1, det är den första uppgift studenterna gör när de börjar hos oss. De sitter i grupper och samtalar, vissa har arbetat inom vården tidigare och vissa
 • Gunnel Selin, exempel från att arbeta med personalgrupp

  Gunnel Selin delar med sig erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från personalgrupp.
 • Gunilla Hollman Frisman, exempel från sjukhusvård

  Gunilla Hollman Frisman delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från sjukhusvård.
 • Agneta Hedberg, exempel från kommunal vård

  Agneta Hedberg delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från kommunal vård.