Foto från arbete med dialogduken i Lishui

Anita Nyström, exempel från kurs i Kina

Anita Nyström delar med sig erfarenheter av att jobba med Dialogduken i kursen Communication and Nursing Ethics-Nursing Leadership and organization i Lishui, Kina.

Nu har vi varit i Kina och använt Dialogduken på engelska, och det var en väldigt intressant och rolig upplevelse. Vi har ju ett Joint Degree Program i Lishui där vi ger kurser i ungefär hälften av sjuksköterskeutbildningen.

 Dialogduken användes i kursen Communication and Nursing Ethics-Nursing Leadership and organization 12,5 credits. Vi använde den likadant som vi gör här hemma i Sverige dvs. studenterna arbetar själv i grupper med fallen och sedan hade vi seminarier där vi diskuterade.