Gunilla Hollman Frisman, exempel från sjukhusvård

Gunilla Hollman Frisman delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från sjukhusvård.

Jag har provat Dialogduken med en grupp sjuksköterskor och undersköterskor på en intensivvårdsavdelning. Vi utgick ifrån deras egen värdegrund och diskuterade "respektfullt bemötande och gott arbetsklimat", det vill säga hur man bemöter varandra på arbetsplatsen.

Vi hoppade över metaforen och citaten för övrigt gick vi igenom alla rutorna.

Gruppen tycket att det var väl många rutor och att de ligger ganska nära varandra och det blev lite samma diskussion flera gånger. Jag tyckte att det fungerade väl, vi hade 1 timma och 15 minuter vilket var för kort tid jag behövde skynda på gruppen flera gånger så att vi skulle komma runt. Att hoppa över citat och metaforer kändes bra för min del, det hade vi inte hunnit.

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med Dialogduken kontakta: Gunilla Hollman Frisman

Så har vi arbetat med Dialogduken

 • Filmer om bemötande

  Socialstyrelsen har tagit fram fyra filmer om bemötande i hälso- och sjukvården. Du kan använda filmerna som inspiration och underlag när du arbetar med Svensk sjuksköterskeförenings dialogduk.
 • Anita Nyström, exempel från kurs i Kina

  Anita Nyström delar med sig erfarenheter av att jobba med Dialogduken i kursen Communication and Nursing Ethics-Nursing Leadership and organization i Lishui, Kina.
 • Margereth Björklund, exempel från kursen Global Health

  Nu har vi provat Dialogduken igen i vår Global Health-kurs på Jönköping University. Denna termin kommer sjuksköterskestudenterna från Kanada, Spanien och Finland. Samtliga studenter tyckte att fallen var mycket realistiska och de hade lätt att identifiera
 • Margereth Björklund, exempel från en internationell kurs

  Nu har vi provat Dialogduken på engelska och det blev succé! Det var fjorton studenter från Kina, Vietnam, Australien, Belgien, Wales, Spanien, Sydafrika och Finland, som gick kursen Global health kurs/Reflective practice, som fick arbeta med den.
 • Cecilia Lundmark, exempel Sahlgrenska sjukhuset.

  Gemensamt onsdagsmöte med etikgruppen Materialet vi använder oss av på etikronderna är Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad och Dialogduken. Materialet är användbart för alla som arbetar med omvårdnad och omsorg. Det ger en pedagogisk ...
 • Kristina Haglund, exempel från universitet

  Kristina Haglund delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från universitet.
 • Anita Nyström, exempel från högskola

  Jag är lärare på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle och vi använder Dialogduken direkt i kurs 1, det är den första uppgift studenterna gör när de börjar hos oss. De sitter i grupper och samtalar, vissa har arbetat inom vården tidigare och vissa
 • Gunnel Selin, exempel från att arbeta med personalgrupp

  Gunnel Selin delar med sig erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från personalgrupp.
 • Gunilla Hollman Frisman, exempel från sjukhusvård

  Gunilla Hollman Frisman delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från sjukhusvård.
 • Agneta Hedberg, exempel från kommunal vård

  Agneta Hedberg delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från kommunal vård.