Agneta Hedberg, exempel från kommunal vård

Agneta Hedberg delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från kommunal vård.

Jag har använt Dialogduken på de tre planeringsdagar som jag varit inbjuden till med temat värdegrund. Totalt har det varit cirka 40 deltagare/planeringsdag = 120 tillsammans, alla yrkeskategorier, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, logopeder och sjukgymnaster.

Dialogduken väckte engagemang alla kunde på något vis känna igen sig och det blev livliga diskussioner i grupperna (6-8 personer/grupp).

Jag har lång (28 år) erfarenhet som vårdlärare på alla nivåer inom vårdutbildningar (nu arbetar jag som patientombudsman/synpunktshandläggare) och ordförande i bolagets Etikråd.

Det är sällan man får en så livfull diskussion i etikfrågor. Oftast är det de mest verbala som tar ordet resten tystnar… med dialogduken kunde alla närma sig värdegrundsbegreppen utifrån sin egen verklighet, och det är ju meningen!

Tack än en gång för ett utmärkt material, som har sina små skavanker, som i stort är ett riktigt bra arbetsmaterial för verklighetens människor. Det jag själv saknade när vi arbetade med materialet var begreppet ansvar, jag har ingen idé om vad som skulle bort ur cirkeln, kanske omvårdnad?

Just omvårdnad är själva tillämpningsområdet och finns med på nummer 4 i materialet… jag är osäker men det är en reflektion eftersom jag anser ansvar kan diskuteras och förstås i flera dimensioner; allt från det juridiska till uppgiftsorienterat och vidare  till det djupa etiska ansvaret och vad det innebär i omvårdnaden.

Begreppet hopp var mycket uppskattat, vissa begrepp används inte till vardags men finns som en underton i det praktiska arbetet som uttrycks som ”att lirka”. Erfarenheten är att de flesta känner igen sig i begreppen och att deras arbete ”blir på allvar” och värdigt när det vardagliga paketeras i begrepp som är på allvar.

När det gäller citaten på stödarket så märkte jag att yngre vårdare hade en annan erfarenhet, de befintliga citaten appellerade inte till deras livsvärld. Däremot kände 50+ igen sig (och även jag).

Efterlys citat som bär för unga sjuksköterskor! Det finns utrymme på stödarket att ta med sina egna citat, men det är lite svårt att vaska fram vid en förmiddagssittning. Ett förslag kom från en grupp; Thorsten Flinck ”Jag reser mig igen”.

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med Dialogduken kontakta: Agneta Hedberg

Så har vi arbetat med Dialogduken

 • Filmer om bemötande

  Socialstyrelsen har tagit fram fyra filmer om bemötande i hälso- och sjukvården. Du kan använda filmerna som inspiration och underlag när du arbetar med Svensk sjuksköterskeförenings dialogduk.
 • Anita Nyström, exempel från kurs i Kina

  Anita Nyström delar med sig erfarenheter av att jobba med Dialogduken i kursen Communication and Nursing Ethics-Nursing Leadership and organization i Lishui, Kina.
 • Margereth Björklund, exempel från kursen Global Health

  Nu har vi provat Dialogduken igen i vår Global Health-kurs på Jönköping University. Denna termin kommer sjuksköterskestudenterna från Kanada, Spanien och Finland. Samtliga studenter tyckte att fallen var mycket realistiska och de hade lätt att identifiera
 • Margereth Björklund, exempel från en internationell kurs

  Nu har vi provat Dialogduken på engelska och det blev succé! Det var fjorton studenter från Kina, Vietnam, Australien, Belgien, Wales, Spanien, Sydafrika och Finland, som gick kursen Global health kurs/Reflective practice, som fick arbeta med den.
 • Cecilia Lundmark, exempel Sahlgrenska sjukhuset.

  Gemensamt onsdagsmöte med etikgruppen Materialet vi använder oss av på etikronderna är Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad och Dialogduken. Materialet är användbart för alla som arbetar med omvårdnad och omsorg. Det ger en pedagogisk ...
 • Kristina Haglund, exempel från universitet

  Kristina Haglund delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från universitet.
 • Anita Nyström, exempel från högskola

  Jag är lärare på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle och vi använder Dialogduken direkt i kurs 1, det är den första uppgift studenterna gör när de börjar hos oss. De sitter i grupper och samtalar, vissa har arbetat inom vården tidigare och vissa
 • Gunnel Selin, exempel från att arbeta med personalgrupp

  Gunnel Selin delar med sig erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från personalgrupp.
 • Gunilla Hollman Frisman, exempel från sjukhusvård

  Gunilla Hollman Frisman delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från sjukhusvård.
 • Agneta Hedberg, exempel från kommunal vård

  Agneta Hedberg delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från kommunal vård.