Bild på Dialogduken - ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundfrågor
Dialogduken - ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundfrågor

Dialogduken

Dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper. Dialogdukens innehåll utgår från Svensk sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för omvårdnad.

Vad är nytt?

Cirkelns värdeord är delvis reviderade och man kan använda egna ord i de tomma ”tårtbitarna”. Delmomenten har blivit färre och tanken är att använda en berättelse under hela processen. Det finns fler exempel på berättelser att utgå ifrån.

Vad behöver man?

En Dialogduk (A1), instruktioner (A4), samt post-it-lappar och pennor. Man behöver också kännedom om innehållet i Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Dialogduken och broschyrerna beställs från Svensk sjuksköterskeförenings webbutik.

Hur gör man?

Dialogduken kan användas på många olika sätt med utgångspunkt i verksamhetens behov och praktiska möjligheter. Grundidén är att man arbetar i grupper om 4–6 personer där deltagarna tar gemensamt ansvar för dialog och reflektion.

Gruppen kan under arbetets gång skriva, rita och fästa post-it-lappar på Dialogduken. Metoden, att sitta tillsammans runt duken och reflektera kring frågor skapar goda möjligheter till dialog i gruppen.

Dialog är den klassiska formen för ett tydligt och lyhört utbyte av erfarenheter och idéer. Samtalet i form av dialog blir utforskande, lärande och kreativt genom att man öppet, lyhört och aktivt lyssnar till varandra. Resultatet är beroende av allas aktiva deltagande.

Hur lång tid tar det?

Dialogduken kan till exempel användas för diskussioner under en temadag, då flera grupper arbetar parallellt med varsin duk, eller vid kortare sammankomster där en fråga i taget diskuteras, då kan cirka 1,5 timmar vara en rimlig tid att avsätta. Om hela Dialogduken används vid ett tillfälle, exempelvis på en temadag, är det bra att sätta av ordentligt med tid, minst 3–4 timmar för att hinna arbeta igenom duken ordentligt.

Dialogduken är framtagen av Sjuksköterskornas etiska råd.

Dela med dig av dina erfarenheter

Svensk sjuksköterskeförening är verkligen intresserad av hur dialogduken används i praktiken. Skicka in din berättelse. Det behöver inte vara en omfattande redogörelse. Utan något du vill dela med dig till andra av.

Du kan till exempel beskriva hur många ni var, på vilken slags arbetsplats du arbetar, spontana tankar från gruppen när ni började med Dialogduken. Vad som fungerade bra för er och förbättringsförslag. Hur ni planerar att arbeta vidare med etik och värdefrågor hos er eller något helt annat som du vill förmedla.

Beställ Dialogduken i vår webbutik

Filmen om Dialogduken kan du se här

Kontaktperson: Inger Torpenberg, tfn: 08 - 412 24 12.

 

Relaterad information

Berättelser av att använda med Dialogduken (pdf, 73 kB, öppnas i nytt fönster)

Instruktioner till Dialogduken (pdf, 563 kB, öppnas i nytt fönster)

Så har vi arbetat med Dialogduken

 • Filmer om bemötande

  Socialstyrelsen har tagit fram fyra filmer om bemötande i hälso- och sjukvården. Du kan använda filmerna som inspiration och underlag när du arbetar med Svensk sjuksköterskeförenings dialogduk.
 • Anita Nyström, exempel från kurs i Kina

  Anita Nyström delar med sig erfarenheter av att jobba med Dialogduken i kursen Communication and Nursing Ethics-Nursing Leadership and organization i Lishui, Kina.
 • Margereth Björklund, exempel från kursen Global Health

  Nu har vi provat Dialogduken igen i vår Global Health-kurs på Jönköping University. Denna termin kommer sjuksköterskestudenterna från Kanada, Spanien och Finland. Samtliga studenter tyckte att fallen var mycket realistiska och de hade lätt att identifiera
 • Margereth Björklund, exempel från en internationell kurs

  Nu har vi provat Dialogduken på engelska och det blev succé! Det var fjorton studenter från Kina, Vietnam, Australien, Belgien, Wales, Spanien, Sydafrika och Finland, som gick kursen Global health kurs/Reflective practice, som fick arbeta med den.
 • Cecilia Lundmark, exempel Sahlgrenska sjukhuset.

  Gemensamt onsdagsmöte med etikgruppen Materialet vi använder oss av på etikronderna är Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad och Dialogduken. Materialet är användbart för alla som arbetar med omvårdnad och omsorg. Det ger en pedagogisk ...
 • Kristina Haglund, exempel från universitet

  Kristina Haglund delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från universitet.
 • Anita Nyström, exempel från högskola

  Jag är lärare på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle och vi använder Dialogduken direkt i kurs 1, det är den första uppgift studenterna gör när de börjar hos oss. De sitter i grupper och samtalar, vissa har arbetat inom vården tidigare och vissa
 • Gunnel Selin, exempel från att arbeta med personalgrupp

  Gunnel Selin delar med sig erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från personalgrupp.
 • Gunilla Hollman Frisman, exempel från sjukhusvård

  Gunilla Hollman Frisman delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från sjukhusvård.
 • Agneta Hedberg, exempel från kommunal vård

  Agneta Hedberg delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från kommunal vård.