Kärnkompetenser för sjuksköterskor
Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Illustration med de sex kärnkompetenserna

Kärnkompetenser

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år arbetat för att implementera de sex kärnkompetenserna i såväl undervisning som i verksamhet. Målet är att sjuksköterskor ska vara bättre rustade så att vårdens kvalitet och säkerhet ökar.

Nedan hittar du användbara länkar och kunskapsmaterial för undervisande lärare och sjuksköterskor. Bidra gärna med goda exempel på hur ni arbetar med kärnkompetenser i vårdverksamhet och undervisningssammanhang.

Samarbete med QSEN

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år arbetat för att sprida kunskap om de sex kärnkompetenserna. Ett unikt samarbete med QSEN (Quality and Safety Education for Nurses) i USA har stimulerat till fortsatt arbete för hög kvalitet och säkerhet i vården.

Mer om samarbetet på QSEN:s hemsida
Illustration av et äpple, Svensk sjuksköterskeförenings samarbete med QSEN

Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

Läs mer i broschyren Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Kartläggning av kärnkompetenser

Svensk sjuksköterskeförening har samarbetat med Malmö högskola vid två nationella konferenser om kärnkompetenser. Vid dessa tillfällen föddes idén om att undersöka hur kärnkompetenser används i svensk sjuksköterskeutbildning något som Elisabeth Carlson, docent vid Malmö högskola, nu har inventerat.

Ta del av sammanställningen
Illustration av ett äpple

Workshop om Magnetmodellen och ledarskap för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening genomförde den 7 oktober en workshop i Sjuksköterskornas hus om ledarskap för omvårdnadsutveckling och Magnetmodellen.

Mer om Workshoppen i Sjuksköterskornas hus
Fotografi av Professorerna Joanne Disch och Jane Barnsteiner ledde workshoppen om Magnetmodellen

Workshop och seminarium om kärnkompetenser i Malmö

Professorerna Jane Barnsteiner och Joanne Disch från Institutet for Qualty and Safety Education for Nurses (QSEN) gästade Malmö högskola för en workshop och seminarium om kärnkompeteser den 5-6 oktober 2015.

Läs mer om arrangemangen på Malmö högskolas hemsida
Professorerna Jane Barnsteiner och Joanne Disch från Institutet for Qualty and Safety Education för Nurses (QSEN).

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Teamarbete och förbättringskunskap

I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.

Teamarbete och förbättringskunskap
Bild på omslag Teamarbete och förbättringskunskap

Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

Kompetensbeskrivningen utgör ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.

Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård
Omslag till kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

Senast publicerad: 2015-01-30

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

The third Nordic Conference in Nursing Research

Forskarkonferensen Nordic Conference in Nursing Research sammanför forskare inom omvårdnad från hela norden.

The third Nordic Conference in Nursing Research
Bild från annons till Nordic conference in nursing 2018

Nationellt Forum

Nationellt Forum - nätverket för sjuksköterskeutbildningar är en mötesplats för svenska universitet och högskolor som utbildar sjuksköterskor på grund- och avancerad nivå.

Nationellt Forum - nätverket för sjuksköterskeutbildningar

Projektet Kärnkompetenser Säker vård

Den multiprofessionella kärnkompetensen Säker vård behöver beskrivas i en svensk vårdkontext med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs i arbetet för en säkrare vård.

Projektet Kärnkompetenser Säker vård

QSEN

På hemsidan för projektet The Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) kan sjuksköterskor ta del av kunskapsmaterial som är inriktat på förbättringsarbete, kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård.

Läs mer på QSEN:s hemsida
Illustration  med texten QSEN - The Quality and Safety Education for Nurses

Ledarskap och omvårdnads- kompetens

Tre filmer där ledande sjuksköterskor understryker att chefer och ledares omvårdnadskompetens har betydelse för en god och säker vård.

Se filmerna
Fotografi av Marianne Inde som är en av sjuksköterskorna som medverkar i filmerna.

Filmer om god och säker vård

Tre filmer som lyfter olika pusselbitar som kan hjälpa till att främja utvecklingen av god och säker omvårdnad.

Se filmerna om god och säker vård
Fotografi med Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.