Vårmöte Stockholm 2019

Varmt välkomna till Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförenings tredje vårmöte!

Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening bjuder tillsammans med Skandinavisk neurokirurgisk förening och Svensk Förening för Neuroradiologi in till vårmöte den 19-22 maj 2019 i Stockholm. Information om anmälan och möjlighet till muntlig och posterpresentationer finns på konferenshemsidan http://www.sns2019.se/

Mötet 2019 är förlängt med två dagar och ni kommer även detta vårmöte få möjlighet att göra studiebesök. Ta chansen att nätverka med sjuksköterskor från hela skandiavien!