Stipendium

Det finns nu möjlighet att söka stipendium för studieresa eller utvecklingsarbete.

Vem kan söka?

Sjuksköterskor verksamma inom neurokirurgisk vård i Sverige. Sökande ska vara medlem i Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening, dock ej styrelsemedlem.

I ansökan ska framgå:

  • Syftet med studieresan eller utvecklingsarbetet
  • Kort beskrivning av omfattning och tillvägagångssätt, när utvecklingsarbetet/studieresan ska äga rum
  • Kostnadsberäkning
  • Hur den sökande avser att använda erfarenheten i sitt arbete
  • Uppgifter om arbetsplats
  • Uppgifter om medlemskap

 

Ansökan görs i formuläret nedan. Ansökningar bedöms löpande av Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförenings styrelse. Vid frågor kontaktas amina.guenna-holmgren@sll.se

Stipendium