Alt text
CT

Om oss

Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening är en ideell professionell förening för sjuksköterskor inom Neurokirurgisk vård. Föreningens verksamhet omfattar alla neurokirurgiska verksamhetsområden med underliggande nätverk.

Föreningens syfte är att främja hög kvalitet genom kunskapsutbyte i form av utveckling, utbildning och forskning inom omvårdnad av patienter i behov av neurokirurgisk vård. Vidare syftar föreningen till att initiera, utveckla och samordna kunskapsutbyte nationellt och internationellt. Föreningen syftar också till att utveckla sjuksköterskors professionella roll och arbete inom neurokirurgisk vård.

 Relaterad information

Våra Stadgar & Protokoll:

Stadgar Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening

Protokoll årsmöte 2017

Kontakta oss

Kontakta oss

Bli medlem

Var med och påverka sjuksköterskors utveckling inom området neurokirurgi.

Bli medlem
Artärgas