Artärgas

Bli medlem

När du blir medlem i Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening får du möjlighet att påverka sjuksköterskors utveckling inom området neurokirurgi. Hos oss kan alla sjuksköterskor, oavsett arbetsplats, utbyta kunskaper och erfarenheter.

Ett medlemskap kostar 200:- per kalenderår. Studerande medlemar betalar halva årsavgiften.

För att bli medlem fyller du i formuläret här nedan.

Sedan betalar du in via något av följande alternativ. Använd ditt för och efrernamn som referens. 

Plusgirokonto: 81 38 50-5

Swish nummer:  123 170 31 07

Relaterad information

Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening håller register över föreningens medlemmar, förtroendeposter och deltagare vid vårmöten och andra sammankomster. Registren innehåller personuppgifter som namn, telefonnummer, elektronisk adress, arbetsplats och befattning, faktureringsadress samt inbetalning av medlemsavgift, vilket i vissa fall kan innehålla bankkontouppgifter.

Det är föreningens styrelse som ansvarar för att medlemsuppgifterna hanteras på ett sätt som överensstämmer med personuppgiftslagen. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Genom att fylla i formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas. Alla medlemmar har rätt att återkalla samtycke. Personuppgifter sparas till dess samtycke återkallas

Medemsformulär
 
Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.