Om oss

Nätverket för demenssjuksköterskor ingår i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård. Demenssjuksköterskorna i nätverket kan vara verksamma lokalt eller övergripande med samordnande funktioner inom såväl kommuner, landsting, regioner som privata verksamheter.

I nätverket som bildades 2008 finns medlemmar representerade från stora delar av Sverige. Ann-Christin Kärrman, ansvarig vård och omsorg på Svenskt Demenscentrum är nätverkets ordförande.

Nätverkets medlemmar kan kontakta varandra via e-post och nyhetsbrev som skickas ut av Ann-Christin två gånger per år. Det nationella nätverket för demenssjuksköterskorna vill lyfta fram betydelsen av evidensbaserad kunskap för en god vård och omsorg inom demensområdet. Målsättningen är att via medlemstidningen Ä, nyhetsbrev och seminarium inspirera nätverkets medlemmar att utbyta erfarenheter och ta del av ny kunskap inom demensområdet. Medlemmarna kan sedan sprida den kunskapen vidare till kommuner, landsting, regioner och privata verksamheter.