Demenssjuksköterskor

Nätverket för demenssjuksköterskor ingår i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård. Demenssjuksköterskorna i nätverket kan vara verksamma lokalt eller övergripande med samordnande funktioner inom såväl kommuner, landsting, regioner som privata verksamheter.