Mötesprotokoll

Styrelsen arbetar för Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård på många olika sätt. Bland annat skriver vi minnesanteckningar från varje möte som är offentliga.

Styrelsen arbetar för Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård på många olika sätt. Bland annat skriver vi mötesanteckningar. Vid årets första möte 2017 beslutades att minnesanteckningar inte kommer att finnas på webbplatsen. Dessa kan hämtas ut på begäran.

Kontakta iså fall Eva Stål