Mötesprotokoll

Styrelsen för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård för protokoll vid styrelsemöten och vid årsmötet.

Protokoll lämnas ut på begäran. Kontakta Moana Zillén