Rapport från Riksforum 2019

Riksforum för sjuksköterskor inom äldrevård anordnades 19-20 november i Stockholm. Vi hade två dagar fulla av intressanta föreläsningar. Drygt 100 deltagare från hela landet tog del av ett brett utbud av föreläsare som alla delade med sig av inspiration, nyheter och goda erfarenheter.

Kristina Iritz Hedberg, ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldrevård och demens, inledde dagen och hälsade välkommen.

Wilhelmina Hoffman, geriatriker på Svensk Demenscentrum uppmanade oss alla  ”Tappa aldrig stafettpinnen ” där hon tryckte på vikten av en välgjord SIP (samordnad individuell plan) ”Det är helt enkelt vårt ansvar som vårdgivare att skapa bästa möjliga förutsättning för en god samverkan utifrån individens behov”, sa Wilhelmina som också delade mig sig av goda exempel inom demensvården. ABC för demensvården står för Ansvar, Bemötande och Chans till livskvalitet.

Margareta Skog delade med sig av sin kunskap kring akut förvirring, eller hjärnsvikt som hon beskrev det.  Akut hjärnsvikt kan förebyggas i många fall, där PLUFS kan vara ett verktyg att använda. PLUFS står för pneumoni, läkemedel, UVI, förstoppning och smärta. Akut förvirring kan vara lika allvarligt som ett systoliskt tryck under 100. Troligen går 40 % av fallen att förebygga.

Alkohol och äldre var intressant att ta del av då Sven Andreasson berättade om sin forskning inom området. Forskning visar att alkoholkonsumtionen bland äldre personer ökar. Det finns en ökad sårbarhet för alkohol med stigande ålder. Vi i vården måste tänka på att i större utsträckning fråga om alkoholvanor hos äldre.

Hur man kan få ett sjunkande skepp att segla och briljera igen, berättade Pia Sjölund om och tog oss med på en resa med en verksamhet som höll på att gå under.  Hårt arbete tillsammans i hela teamet gav resultat och visade att det går att förändra en verksamhet till det bättre. Utmaningarna ”sitter inte i väggarna”. Pias beskrivning av förändringsarbetet var mycket inspirerande att få ta del av, och många av oss kände nog igen oss då hon berättade om utmaningarna och hur teamet tillsammans gav möjligheter. Pia delade med sig av sina sju nycklar som är oerhört viktiga på en sådan resa hon beskrev.

Katarina Alen delade aktivt med sig av Durewalls metod i att ge förutsättningar att skapa trygga möten. Här fick vi åhörare aktivt känna på olika handgripliga sätt att hantera situationer som skulle kunna upplevas som hotfulla, genom att ha kroppskännedom, tänka på andningen, arbeta med en öppen hand och ändra riktning på rörelsen. 

Dag ett avslutades med ett härligt mingel där mycket samtal och entusiasm fyllde lokalerna. Med många tankar i omlopp avslutades dagen.

Dag två började med att vi blev uppdaterade på läget för framtidens specialistsjuksköterska, där Birgitta Wedahl från Svensk sjuksköterskeförening berättade om hur arbetet fortgår. Det infinner sig en oro hos mig, då jag tar del av SOU 2018:77 och förstår vidden av det förslag som presenteras. Frågan kring specialistsjuksköterskans roll är oerhört angelägen.

Att arbeta systematiskt och förebyggande med patientsäkerhet är viktigt och ger också ett underlag för vad och hur vi kan bli bättre. Att det systematiska förbättringsarbetet kan bli bättre inom patientsäkerhetsområdet berättade Åsa Andersson och Mirijam Ekstedt om. Vad är säker vård, och hur kan vi bli bättre? Här delade Åsa och Mirjam med sig av sina erfarenheter. Fantastiskt givande men också tankeväckande. Jag funderade på om vi i vårdkedjan verkligen har rätt fokus. Är lösningen att jobba i team och ger det de hälsovinster Anne-Marie presenterade i studien Older Person Exercise och Nutrition (OPEN) och den erfarenhet som den gav? Ett lagarbete är inte starkare än sin svagaste länk.

Det var en förmån att få möjlighet att ta del av alla intryck och samtal under dessa två dagar. Så avslutades dagarna med att Cecilia Duberg delade med sig av sin erfarenhet av att utveckla team, vikten av individuell coachning i syfte att nå individuella mål och stärka de egna resurserna.

Poängpromenaden engagerade och gav många intressanta samtal där nya kontakter och möjligheter utbyttes. Vinnarna i poängpromenaden vann bokpaket.

Maten som serverades under dessa två dagar var helt fantastik god. Under måltiderna fick vi också möjlighet att knyta nya kontakter och nya band. Precis som Cecilia Duberg sa i sin föreläsning, måste vi ge förutsättning att fördjupa vi oss i förmågan att leva, jobba och agera i full kraft där fötterna står.

Rapporterat av Kristina Nyckelgård och Ellinor Sörqvist, styrelseledamöter i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård