Årsmöte 2020

Onsdag 2020-07-17, kl. 19.00 – 20.00 Mötet sker via Skype.

För länk till Skype-mötet, kontakta sekreterare Moana Zillén, moana.zillen@gmail.com

Eventuella motioner skickas senast 10 juni 2020 till

Kristina Iritz Hedberg 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1. Öppnande av årsmötet

 

§ 2. Godkännande av kallelse

 

§ 3. Val av mötesordförande

 

§ 4. Val av mötessekreterare

 

§ 5. Val av justerare

 

§ 6. Val av rösträknare

 

§ 7. Godkännande av föredragningslistan

 

§ 8. Verksamhetsberättelse för år 2019

 

§ 9. Revisionsberättelse för år 2019

 

§ 10. Budgetförslag samt verksamhetsplan för år 2020

 

§ 11. Årsmötet väljer ordförande på 2 år

 

§ 12. Omval av styrelseledamöter på 2 år

 

§ 13. Val av revisor på 1 år

 

§ 14. Val av valberedning för kommande år

 

§ 15. Övriga frågor