Remissvar 2019

SOU 2018:77, Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

Läs Riksföreningens remissvar  

 

Remissvar Livsmedelsverket

Remiss från Livsmedelsverket, Dnr 2019/01343

”Förslag till kostråd för personer över 65 år”

Remiss Livsmedelsverket 2019 kostråd personer över 65 år.pdf

Remissvar: SOU 2019:20, Reglering av yrket undersköterska

Riksföreningen välkomnar förslaget om skyddad yrkestitel för yrket undersköterska, och välkomnar en likvärdig, nationell utbildning med krav på godkända kurser. Hög kvalitet i vården kräver medarbetare med rätt kompetens.

Läs remissvaret här. 

Till Socialdepartementet Synpunkter SOU 2019 20 fr RFSÄD_190917.pdf