Remissvar 2013-2014

Rätt information på rätt plats i rätt (SOU 2014:23)
I slutbetänkandet föreslås en rad viktiga förändringar beträffande informationshantering och journalföring i både vård och omsorg. Bl.a. föreslås att patientdatalagen ska ersättas av en hälso- och sjukvårdsdatalag.
Läs Svensk sjuksköterskeförenings remissvar
Läs Vårdförbundets remissvar

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19)

Läs SSFs remissvar

Läs riksföreningens remissvar

Patientmaktsutredningens förslag om patientlagdelbetänkande (SOU 2013:2)

Läs riksföreningens svar

Läs Vårdförbundets remssyttrande