Remisser 2017-2018

I oktober 2018 lämnade Riksföreningen remissvar avseende delbetänkande God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39)