Remisser 2016

Riksföreningen har svarat på nedan remisser under 2016 tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening, SSF.

  • Remissvar Effektiv vård (SOU 2016:2)
  • Socialstyrelsens förslag att möjliggöra delegering till andra yrkesgrupper att iordningställa och administrera läkemedel. Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk

 

Läs remissvaren på SSF webbplats