Remissvar

Riksföreningen deltar nationellt i debatten och utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg för äldre människor och människor med demenssjukdom. Styrelsen tar emot remisser från flera aktörer, bland andra Socialstyrelsen och regeringen. Att besvara dessa remisser är en viktig del i arbetet med att föra fram våra synpunkter och våra frågor. Här finns våra remissyttranden från och med 2012.