Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre

Kompetensbeskrivning

Genom att beskriva den fördjupande kompetens som krävs när det gäller den äldre personens resurser och behov vill riksföreningen och Svensk sjuksköterskeförening profilera specialistsjuksköterskan inom äldrevård.

Nu finns en kompetensbeskrivning av specialistsjuksköterskans funktion som kan användas som vägledning vid anställningar och kompetenssatsningar vid äldre- och demensboenden och stå modell för vidareutbildningar vid landets lärosäten.

Du kan ladda ner hela skriften i pdf-format
Du kan även beställa den i tryckt format - beställ här