Bli medlem

Bli medlem i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård! Klicka på "Medlemsansökan" i vänster-spalten för att anmäla dig.

  • Du får inspiration och kunskaper som hjälper dig att leda omvårdnaden
  • Du har möjlighet att delta på konferensdagar som Riksföreningen arrangerar för ett rabatterat pris
  • Du får information om aktuella ämnen som rör sjuksköterskeprofessionen
  • Du kan hålla dig uppdaterad om aktuell forskning inom äldrevård
  • Du får tidningarna Ä och Äldre i centrum som utkommer med fyra nummer/år
  • Du har möjlighet att publicera egen forskning och utvecklingsprojekt i tidningen Ä
  • Du får möjlighet att skapa nätverk med kollegor runtom i Sverige