Nätverksträff 2018

Rehabveckan i Jönköping, 7-9 maj 2018

Tack till alla som deltog vid vår årliga nätverksträff under Rehabveckan 2018, denna gång i Jönköping!

Rehabveckans ljuva vårdag inleddes med ett trevligt guidat studiebesök på Länsjukhuset Ryhov, därefter genomgång av Nätverkets, under året, framarbetade kompetesbeskrivning - se "om oss". Vidare lärde vi oss endel om att vägleda patienterna i att njuta en svätt, äta rätt, bli mätt och hålla tätt, se presentationer nedan. Dagen avslutades med tillsättande av arbetsgrupp som utreder möjligheter att utifrån kompetensbeskrivningen forma en specialistutbildning för rehabiliteringssjuksköterskan. 

Presentation av kompetensbeskrivningen

Att njuta en skvätt - om sexualitet vid neurologisk sjukdom och skada

Att äta rätt, bli mätt och hålla tätt

Nätverkets styrgrupp 

Nätverkets Styrgrupp 2018

Kicki Elfving från Sandviken, Karolina Krakau
från Danderyds Sjukhus AB, Agneta Joelsson
från Akademiska och Cecilia Björkman från
Norrlands Universitetssjukhus.
I styrgruppen ingår även Sofie Karlsson från
Halmstad (ej med på bild)

Aktuellt

Sprid kunskapen om nätverket till kollegorna, värva medlemmar!

Är det något ni tycker skall vara med på hemsidan eller om ni har något utvecklingsarbete som borde spridas så hör av er till styrelsen rehabSSK15@gmail.com