Kontakta oss

Vi bygger vårt nätverk på aktiv dialog, så.....

Har du frågor, funderingar, vill bolla eller dela med dig av något? Slå oss en signal eller maila!

Styrgruppen för Nätverket för rehabiliteringssjuksköterskor

Karolina Krakau, Rehab-/vårdutvecklare på Danderyds Sjukhus, Stockholm
Ann-Christine Elfving, Rehab.sjuksköterska, kontaktperson Webrehab, Sandviken
Agneta Joelsson, Vårdutvecklare på Reh.med. och Smärtcentrum, Uppsala Akademiska, Uppsala
Cecilia Björkman, Rehab.sjuksköterska på Neuorehab Sävar, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Sofie Karlsson, Rehab.sjuksköterska på Reh.med. Halmstad, Hallands Sjukhus, Halmstad

E-post rehabSSK15@gmail.com
Telefon 070-2351440 (vardagar)

 

Relaterad information

Vår hemsida http://www.swenurse.se/nr