Bli medlem

Nätverket är till för rehabiliteringssjuksköterskor som drivs av att se styrkor och förmågor hos individen och dess omgivning. Den rehabiliterande omvårdnaden i det interprofessionella teamarbetet är central och utgör ofta grundkomponenten för att all annan rehabilitering ska kunna äga rum. Är du sjuksköterska och verksam inom eller intresserad av rehabilitering är du välkommen till oss.

Vem kan bli medlem:

  • leg.sjuksköterska verksam inom rehabilitering
  • leg sjuksköterksa som är intresserad av rehabilitering och vill skapa nätverk med andra kollegor/chefer
  • leg sjuksköterska som är intresserad av omvårdnadsutveckling inom rehabiliterande omvårdnad

För att bli medlem - maila oss på rehabssk15@gmail.com ange ditt namn, e-postadress (om annan än den du avsänder ifrån) och arbetsplats.

Genom anmälan samtycker du till att din e-postadress sparas i e-postgrupp och medlemslista på personuppgiftsansvarigs (ordförande i Styrgruppen) arbetplatsserver (dataskyddsombud nås via dso.ds@sll.se). Önskar du avbryta ditt medlemskap maila rehabSSK15@gmail.com, så raderas dina uppgifter på bägge ställen.

 

Relaterad information

Hittills har du allt att vinna - det är gratis att vara med!