bassäng

Om oss

Här hittar du information om vårt nätverk!

Om oss
Rehab.SSK roll

Bli medlem

Som medlem i Nätverket för Rehabiliteringssjuksköterskor bidrar du till professionens utveckling

Bli medlem
Färgglada bollar

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"