Om TRIHS

Bakgrund och definition 

Nätverket TRIHS, ”Telefonrådgivning Inom Hälso- och Sjukvård”, bildades 1998 efter Landstingsförbundets konferens "Sjukvårdsupplysning per telefon" i Östersund. Hösten 2004 ombildades nätverket till Föreningen TRIHS. April 2017 tog föreningen beslutet att gått tillbaka till att vara ett nätverk och i Juni 2017, efter bokslutet, är det klart.

Den dåvarande föreningen hade bildats i syfte att stödja sjuksköterskor som via telefon arbetar med att:

-Bedöma vårdbehov

-Ge råd, stöd och undervisning  

-Hänvisa till lämplig vårdnivå  

-Bistå med hälso- och sjukvårdsinformation

-Samordna vård- och omsorgsresurser

Målsättning/målgrupp

TRIHS´ målsättning är att arbeta för utveckling av telefonsjuksköterskans roll och arbetssituation. Föreningen vänder sig till alla sjuksköterskor som har telefonen som arbetsredskap eller som är intresserade av telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård. 

Den dåvarande föreningen ville även verka för att:

-Utveckla och sprida kunskap om sjukvårdsrådgivning per telefon

-Omvärldsbevaka ämnen som rör sjukvårdsrådgivning per telefon

-Vara remissinstans för frågor som rör sjukvårdsrådgivning per telefonOrganisation

Föreningen leds av en styrelse på fem medlemmar samt två suppleanter. 

Möten och information

I föreningen planerades fysiska möten minst två gånger om året samt minst fyra telefonmöten per år. Finansiering av möten skedde med hjälp av sponsring och egna medel. Mötesinnehållet beslutades av styrelsen och förslag är välkomna att skickas via e-post till styrelsen. De som var intresserade av att delta i kommande möten fick informationen via hemsidan

Nätverk

Hur det kommer att se ut med att vara ett nätverk håller på att bearbetas.